آینده پژوهی هویت ملی در نظام آموزشی ایران

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 9-28

10.22083/scsj.2022.360976.1066

فردوس خجسته؛ علیرضا عصاره؛ ابراهیم حاجیانی؛ علیرضا عراقیه


دلالت‌های سیاست‌گذاری رسانه؛‌ مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

دوره 2، شماره 3، آذر 1401، صفحه 9-22

10.22083/scsj.2023.355748.1078

مصطفی کریمی؛ اکبر نصراللهی کاسمانی؛ عبدالکریم خیامی


ایده‌های سیاستی، اهداف و ساختارهای نهاد فراگیر جوانان در ایران

دوره 3، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 9-43

10.22083/scsj.2023.391249.1100

اسماعیل نوده فراهانی؛ مهدیه کاظمی تکلیمی


شناسایی نظام مسائل آموزش مجازی مدارس در دوران کرونا با رویکرد فراترکیب

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 29-56

10.22083/scsj.2022.355143.1063

احسان صنعتکار؛ محسن نیازی؛ علی فرهادیان


فراتحلیل پژوهش‌های اعتیاد به اینترنت: بازه زمانی 1400-1384

دوره 1، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 31-58

10.22083/scsj.2022.145949

طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور؛ مریم امین؛ مسلم سوری


موانع اجرای خط‌مشی‌های رسانه‌ای در صداوسیما

دوره 2، شماره 3، آذر 1401، صفحه 55-76

10.22083/scsj.2023.381796.1083

محسن شاکری نژاد؛ مرضیه اشعری؛ سیاوش صلواتیان؛ رضا فرخ‌نژاد


تمایل به فرزندآوری در ایران: تعیین‌کننده‌ها و محدودیت‌ها

دوره 1، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 59-80

10.22083/scsj.2022.149113

میلاد بگی؛ رسول صادقی؛ علی حاتمی


ریشه‌ها و بسترهای تشکیل‌دهنده ایران هراسی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 77-110

10.22083/scsj.2023.383147.1087

حمیدرضا تبشیری؛ مرتضی رفیعی بصیری


شناسایی و رتبه‌بندی عوامل قومی مؤثر بر برند ملی با استفاده از فرایند آزمون کیو

دوره 2، شماره 3، آذر 1401، صفحه 77-108

10.22083/scsj.2023.367598.1072

سجاد کردانی؛ زهرا خرازی محمدوندی آذر؛ محمد سلطانی فر


واکاوی عوامل مؤثر بر مصرف‌گرایی لوازم آرایشی در ایران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 81-100

10.22083/scsj.2022.148504

ابراهیم حاجیانی؛ مهدی نیک عهد


فراترکیب تدوین و طراحی مدل جدید عوامل موثر بر سلامت اجتماعی ایرانیان

دوره 2، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 111-136

10.22083/scsj.2023.381872.1084

محسن نیازی؛ اکبر ذوالفقاری؛ شکوفه آب شیرین؛ الهام رضایی