دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تدوین الگوی یکپارچه سبک زندگی نشاط محور با اتکا به نظریه داده‌بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.22083/scsj.2023.395531.1109

محسن نیازی؛ علی فرهادیان؛ الهام رضائی؛ شکوفه آب شیرین


نگاه جامعه شناختی به عملکرد رسانه ها در نابرابری پخش رویدادهای ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22083/scsj.2023.415120.1121

محمد سعید کیانی؛ لیلا نظری