داوران فصلنامه مطالعات راهبردی فرهنگ - سال 1401

به نام خداوند خالق

استاد ارجمند ......

از اینکه زحمت داوری مقاله برای فصلنامه «مطالعات راهبردی فرهنگ» را پذیرفتید بسیار سپاسگزاریم. داوری تخصصی فرایندی است که  از طریق آن مقالات وصول شده به فصلنامه توسط متخصصان حوزۀ مربوط داوری و ارزیابی می‌شود. در این فرایند داوران نقاط ضعف و قوت مقاله را به صورت توضیحات و ذکر مصادیق آن در متن، برای نویسنده و سردبیر ارسال می‌کنند. این توضیحات و ارزیابی به سردبیر کمک می‌کند تا بهتر بتواند در پذیرش مقاله برای انتشار و یا عدم پذیرش آن تصمیم‌گیری نماید. توضیحات داوران برای نویسندگان مقاله بسیار ارزشمند است چرا که با ذکر نقاط ضعف و قوت مقاله، نویسنده می‌تواند مقاله خود را جهت رسیدن به مرحله انتشار ارتقاء دهد. داوران، نقاط ضعف مقاله را ـ که مانع از نشر مقاله می‌شود ـ مشخص می‌کنند. شاید داوری تخصصی نارسایی‌هایی هم داشته باشد اما در حال حاضر بهترین و استانداردترین شیوه برای تشخیص کیفیت مقاله و فصلنامه است.

ما به شما داوران محترم اطمینان داریم و می‌دانیم که داوری‌ها به‌موقع، عادلانه، عمیق و با دقت و با حفظ حقوق نویسندگان و حفظ تعهداتی که در برابر نویسندگان داریم، داوری خواهد شد. همین جا هیأت تحریریه و سایر دست‌اندرکاران فصلنامه از زحمات دلسوزانه شما و زمان ارزشمندی که برای داوری صرف می‌نمایید کمال تشکر را دارد و امید است مواردی که در ادامه می‌آید در داوری به موقع و موثر مقاله‌های وصول شده به این فصلنامه مفید واقع شود

ثبت داوری فصلنامه مطالعات  راهبردی فرهنگ در پایگاه داوری Web of Science (publons)

در راستای ارتقا و استانداردسازی فعالیتها و سوابق داوری  فصلنامه مطالعات راهبردی فرهنگ از شما داور گرامی خواهشمند است لینک صفحه پروفایل Web of Science خود را برای مدیر نشریه ارسال نمایید. در صورتی که در این پایگاه عضو نیستید لطفا از طریق لینک زیر در پایگاه ثبت نام نموده و آدرس (URL) پروفایل خود در این پایگاه را ارسال نمایید.

لینک ثبت نام در Web of Science (publons)

ضمناً از شما داور گرامی درخواست می شود که ایمیل تکمیل داوری را که پس از انجام داوری برای شما ارسال می شود، به ایمیل  reviews@webofscience.com   فوروارد نمایید. قابل ذکر است که سوابق داوری های پیشین خود را نیز می توانید از طریق ایمیل مذکور در پایگاه پابلونز ثبت نمایید.

فهرست داوران محترم فصلنامه «مطالعات راهبردی فرهنگ» 

نام

خانوادگی

وابستگی سازمان

لینک پاپلونز

احسان

شاه‌قاسمی

دکتری علوم ارتباطات اجتماعی  و دانشیار دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه تهران

WOS (Publons)

سعیده

امینی

دانشیار گروه آموزشی جامعه شناسی ، دانشگاه علامه طباطبائی و مدیر گروه پژوهشی مطالعات زنان ، کودکان و نوجوانان پژوهشکده مطالعات اجتماعی و سیاستگذاری

WOS (Publons)

حسین

حسنی

استادیارگروه  مطالعات فضای مجازی ،پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات

WOS (Publons)

رضا

صفری شالی

 دانشیار گروه آموزشی جامعه شناسی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه خوارزمی

WOS (Publons)

جمال

محمدی

دانشیارگروه جامعه شناسی ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه  کردستان

WOS (Publons)

رضا

صمیم

دکتری جامعه شناسی  و دانشیار پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

WOS (Publons)

محمد

سروی زرگر

دکتری جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه دویسبورگ آلمان

WOS (Publons)

ابراهیم

حاجیانی

دکتری جامعه شناسی از دانشگاه تهران و دانشیار دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه شاهد

WOS (Publons)

مهری

بهار

 دکتری مطالعات فرهنگی از دانشگاه سوربن و دانشیار  دانشکده علوم  اجتماعی ، دانشگاه تهران

WOS (Publons)

مجید

سلیمانی ساسانی

 دکتری علوم ارتباطات ا ز دانشگاه علامه طباطبایی و  استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

WOS (Publons)

مسعود

درودی 

دانش آموخته دکتری سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران و پژوهشگر ارشد مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

 

ابرهیم 

غلام پور آهنگر

 دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

 

فرناز 

سربندی

 دکتری، مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 

علی اشرف 

نظری

  • مدیر بخش سیاست داخلی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهور

 

حسین 

مینایی

پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

 

معصومه 

تقی‌زادگان

استادیار گروه ارتباطات، فرهنگ و سیاست، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

بهزاد 

احمدی

 

 

سیدرضا 

صالحی امیری