تماس با ما

https://ijer.atu.ac.ir/data/ijer/news/94.gif

 تهران، پایین‌تر از میدان ولیعصر، خیابان دمشق، پلاک 9، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، طبقه اول

واحد ارتباطات علمی پژوهشی (دفتر نشریات) 

کد پستی: 1416783841، صندوق پستی: 6474-14155

شماره مستقیم دفتر فصلنامه:  88919176-021    

ایمیل نشریه  nashrieh@ricac.ac.ir

ایمیل پشتیبانی سایت: rmehri110@gmail.com

https://ijer.atu.ac.ir/data/ijer/news/94.gif

 


CAPTCHA Image