محورهای نشریه

  • سیاست‌گذاری فرهنگی یا حکمرانی فرهنگی در ایران

 ارائه ایده‌ها، طرح‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌های مسأله‌محور در حوزه فرهگی با هدف حل یا مدیریت یک مسأله، معضل، بحران و مشکل فرهنگی

 تحلیل فرایندهای تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی در دستگاه‌های مختلف فرهنگی کشور

 تحلیل نظام‌های آموزشی، پژوهشی و خدمات فرهنگی در ایران

 تحلیل و ارزیابی گفتمان‌ها و سیاست‌های بالادستی کشور در حوزه فرهنگ

  • مدیریت تغییرات و تحولات فرهنگی

 تحلیل تغییرات فرهنگی و مدیریت تحولات فرهنگی در ایران و سایر کشور

 مباحث توسعه فرهنگی، دین و توسعه، فرهنگ و تکنولوژی و ...

 دیده‌بانی یا رصد تحولات فرهنگی

  • مسائل فرهنگی بین‌المللی

 دیپلماسی فرهنگی

 روابط فرهنگی بین‌المللی

 قدرت نرم، تهدیدات نرم و ...

  • آینده‌پژوهی در حوزه‌های مختلف فرهنگی

مقالات سیاستی در حوزه فرهنگ عامه‌پسند، سبک زندگی، جوانان، زنان، هویت، قومیت، فرهنگ نخبه‌پسند، دموکراسی فرهنگی، انسجام ملی، تعلیم و تربیت، زبان، معماری، صنایع فرهنگی، صنایع خلاق، امنیت فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مصرف کالاهای فرهنگی و از این قبیل قابل پذیرش خواهد بود.