ارزیابی تأثیر قوانین و مقررات آموزش عالی بر توسعۀ مکاتب علمی در دانشگاه های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

حضور و پرورش مکاتب علمی در دانشگاه­ ها می­تواند سرمنشأ گفت­ وگوی سازنده و پیشرفت علمی شود. به­ نظر می­ رسد برخلاف بسیاری از دانشگاه­های جهان، چنین وضعیتی در دانشگاه­های کشورمان وجود ندارد؛ به عبارت دیگر، دانشگاه­ها به تقویت یک مکتب علمی خاص (اعم از داخلی یا خارجی) اهتمام نمی­ورزند و عملاً اولویت‌بندی میان نظریه­ها و مکاتب موجود وجود ندارد. پرسش پژوهش حاضر آن است که نقش قوانین و مقررات آموزش عالی در این وضعیت چیست؛ آیا قوانین و مقررات باعث شده که دانشگاه­ها  نتوانند روی مکتب علمی خاصی متمرکز شوند؟ پاسخ به این پرسش طی دو مرحله انجام شد: اول، بر اساس رویکرد سیستمی به دانشگاه، با استفاده از روش گروه­محوری، راهبردهای هفت­گانۀ تقویت حضور مکاتب علمی در دانشگاه­ها استخراج شدند. دوم، در چارچوب ارزیابی قوانین و مقررات، با استفاده از معیار راهبردهای هفت­گانۀ مذکور، تمامی قوانین و مقررات مربوط به آموزش عالی، از نظر تأثیر آن­ها بر حضور مکاتب علمی در دانشگاه­ها، مورد بررسی قرار گرفتند. درمجموع، نتیجۀ این پژوهش آن است که قوانین و مقررات زمینۀ چندان مساعدی را برای توسعۀ حضور مکاتب علمی در دانشگاه­ها فراهم نمی ­کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact Assessment of Higher Education Laws and Regulations on the Development of Scientific Schools in Iranian Universities

نویسندگان [English]

  • Masood Alamineisi 1
  • Ahmad Mahjoubian 2
1 Assistant Professor of Cooperation & Social Welfare Department in Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran (Corresponding Author)
2 Ph.D. Candidate, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
اسلاملوییان, کریم و مریم ذاکری (1388) تاثیر قانون بانکداری بدون ربا بر تابع تقاضای پول ایران. اقتصاد اسلامی. شماره 35:  129-160.
سعیدی, پرویز و عبدالحکیم کلامی (1388). تاثیر تغییر قانون مالیات بر درآمد شرکت ها بر سرمایه گذاری شرکت های تولیدی. مدیریت صنعتی, شماره 7: 112-93.  
سهیلی نجف آبادی، سهیل (1391). تاثیر آموزش درس قانون اساسی بر مشارکت سیاسی دانشجویان استان هرمزگان. علوم سیاسی, 8(21): 175-203.
سوری، حمید؛ الهه عینی، ابراهیم وهاب‌زاده و اصغر محبی (1391). «تاثیر قانون جدید رانندگی در میزان مرگ و جرح ناشی از تخلفات پرخطر»، فصلنامه راهور، شماره 18:  38-27. .
عالمی نیسی، مسعود و زهرا نهضتی (1396). بررسی تجربه سیاستگذاری فرهنگی- اجتماعی در زمینه مسئولیت‌پذیری آموزش عالی در کشورهای مختلف. معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. منتشر نشده.
عباسپور، فریدون، محمدرضا جلیلی قاضی‌زاده و جلال عطاری (1396). «تاثیر قانون هدفمندی یارانه ها بر مصرف آب شهری مشهد»، فصلنامه آب و فاضلاب، شماره 1: 73-65.
مرکز مالمیری، احمد (1400). «ملاحظاتی در انجام فرایند ارزیابی تأثیرات پیشینی قانون در ایران». فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اداری، شماره 26: 217-195.
میرزایی یزدی، زهرا و سیداسماعیل موسوی (1399). «تأثیر قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 بر کیفرزدایی»، فصلنامه قانون یار، شماره 16: 286-255.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1392). «مجموعه قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری».
Cassity, E. & Ang, I. (2006). ‘Humanities–industry partnerships and the ‘Knowledge Society’: the Australian experience’. Minerva, 44(1): 47-63.
Kirkpatrick , C. & Parker, D. (2004). Regulatory impact assessmentـan overview. Taylor & Francis.
Nicolaevsky, B. I. & Maenchen-Helfen, O. (1976). Karl Marx: man and fighter. Penguin Park Imperial, NY.