دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 7، آذر 1401، صفحه 9-150 

مقاله پژوهشی

دلالت‌های سیاست‌گذاری رسانه؛‌ مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

صفحه 9-22

10.22083/scsj.2023.355748.1078

مصطفی کریمی؛ اکبر نصراللهی کاسمانی؛ عبدالکریم خیامی


موانع اجرای خط‌مشی‌های رسانه‌ای در صداوسیما

صفحه 55-76

10.22083/scsj.2023.381796.1083

محسن شاکری نژاد؛ مرضیه اشعری؛ سیاوش صلواتیان؛ رضا فرخ‌نژاد