تحلیل محتوای سیاست‌های فرهنگی و موانع توسعه‌ای آن در دوران جمهوری اسلامی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 9-29

حسین ابوالفضلی؛ ابوالفضل پسندیده


مطالعۀ عوامل مؤثر بر شکاف بین نسلی: فراتحلیل پژوهش‌های بازۀ زمانی 1383ـ1399

دوره 1، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 31-58

طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور؛ سمانه سادات سرکشیکیان


تمایل به فرزندآوری در ایران: تعیین‌کننده‌ها و محدودیت‌ها

دوره 1، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 59-80

میلاد بگی؛ رسول صادقی؛ علی حاتمی


واکاوی عوامل مؤثر بر مصرف‌گرایی لوازم آرایشی در ایران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 81-100

ابراهیم حاجیانی؛ مهدی نیک عهد


ارائۀ راهبردهای تحولی شبکۀ خبر برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های هم‌گرایی رسانه‌ای

دوره 1، شماره 3، آذر 1400، صفحه 9-34

محمد محسنی تنکابنی؛ سید مهدی شریفی؛ سیاوش صلواتیان


شناسایی عناصر تشکیل‌دهندۀ الگوی یکپارچه‌سازی دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی کشور

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 31-58

رضا یعقوبی؛ علی اکبر رضایی؛ محسن عامری شهرابی؛ ندا سلیمانی


روابط قدرت و هستی سیاسی اشیا در ایران: نمونه‌پژوهی دهۀ 1360

دوره 1، شماره 3، آذر 1400، صفحه 35-60

ُسید محمدوهاب نازاریان


پیش‌بینی تقاضای گردشگری فرهنگی شهر تهران

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 59-82

ابتهال زندی؛ رحیم یعقوب زاده


پیشران‌های تغییر در سبک زندگی خانوادۀ ایرانی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 101-128

سهراب هاشمی نژاد؛ محمدرحیم عیوضی


تحلیل کیفی تکنیک‌های اقناعی اینستاگرامی در مشارکت انتخاباتی اسفند 1398

دوره 1، شماره 3، آذر 1400، صفحه 127-146

مهدی فرج اللهی؛ لیلا نیرومند؛ نادر صادقی لواسانی نیا


راهبردهای ارتقای مدارای اجتماعی با تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 129-159

مصطفی دومهری؛ شاپور بهیان؛ اسماعیل جهانبخش


سیاست بازنمایی؛ تحلیل گفتمان تحریف دفاع مقدس در مستندهای شبکه‌های فارسی‌زبان خارجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

امیرحسین تمنایی؛ حسین ساری