موانع پیاده‌سازی سیاست‌های فرهنگی در ایران (با تأکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای روان‌شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده

پیاده‌سازی یکی از مهم‌ترین مراحل سیاستگزاری و برنامه‌ریزی فرهنگی به شمار می‌رود و بنا به تجربۀ جهانی، موانع اجرایی می­توانند باعث شکست در برنامه­ها و سیاست­های بالادستی شوند. این پژوهش به بررسی موانع اجرای سیاست­های فرهنگی در ایران با رویکرد بازیگرمحور می­پردازد. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که مهم­ترین موانع اجرایی سیاست­های فرهنگی کدام­اند. به این منظور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به­عنوان یک سند سیاستی رسمی و بالادستی مهم در حوزۀ فرهنگی انتخاب شد که بیش از نه سال از اجرای آن می­گذرد و مطابق برآوردها، اجرای آن با تأخیر مواجه شده است. نظریه­های این پژوهش شامل نظریۀ تکثرگرایی با رویکرد بازیگرمحور است؛ روش تحقیق ترکیبی یا آمیخته است و داده­های آن عمدتاً با بررسی اسنادی و مصاحبۀ عمیق با 40 نفر از خبرگان مسائل آموزشی و تربیتی کشور به دست آمده است. در گام اول، 65 بازیگر مهم و مؤثر و مرتبط با اجرای سند تحول شناسایی شدند، سپس تعداد آن­ها به 14 بازیگر کلیدی تقلیل یافت. در مرحلۀ بعد با تحلیل مواضع، راهبردها و اقدامات بازیگران کلیدی، جهت­گیری هرکدام نسبت به اجرای سند مورد بررسی قرار گرفت. یافته­ها نشان می­دهد اکثر بازیگران اهتمام جدی نسبت به اجرای سند تحول بنیادین ندارند و لذا نمی­توان امیدی به اجرای سند در افق پیش رو داشت. درنهایت، پیشنهادهایی به­منظور اتخاذ رویکردهای تعاملی و مشارکتی برای جلب مشارکت تمامی بازیگران مرتبط با اجرای سند از سوی نهاد اصلی و مرجع (دبیرخانۀ شورای­ عالی انقلاب فرهنگی و وزارت آموزش و پرورش) ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies of the Change of Organizational Culture with Emphasis on Human Capital (Case Study: Ministry of Culture and Islamic Guidance)

نویسنده [English]

  • azita akhlaghi
Phd of Educational Psychology Islamic Azad University Saveh Branch
چکیده [English]

The culture of organization is a system of common means and concepts that differentiate one organization from the other organizations. The role of human capital is a great importance in creating and developing organizational culture. The aim of current study is to identify strategies of the change of organizational culture with emphasis on human capital in cultural organizations. The researcher considers strategies of  human capital that change organizational culture in cultural institutions particularly Ministry of Culture and Islamic Guidance. The Methodology of the research is descriptive-analytical and data collection tool is Likert scale questionnaire comprising 4 factors and 24 items .The research statistical population concludes 4000 employees that out of them a sample of 384 was randomly selected, based on Morgan Table.  the results of the research indicated that outstanding performance management strategies, talent management, organizational training and learning, and payment and benefits have a positive impact on changing organizational culture of  the Ministry of Culture and Islamic Guidance and can be effective in changing the current situation to the desired state of organizational culture. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Change of organizational culture
  • Strategy of human capital
  • Talent Management
  • Outstanding performance management
  • Ministry of Culture and Islamic Guidance