دانشگاه و همبستگی ملی؛ تحول مفهوم فردی شهروندی به رویکرد اجتماعی

مجتبی عطارزاده

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 45-71

https://doi.org/10.22083/scsj.2023.390744.1099

چکیده
  تحقق مفهوم شهروندی در التزام به رعایت حقوق یکدیگر در تعامل اجتماعی، زمینۀ ایجاد همبستگی ملی را فراهم می‌سازد. بی‌تردید سرمایه‌گذاری هرچه بیشتر در حوزه «عقلانیـت فرهنگی» به معنای توانایی‌های کلامی و زبانی در تسهیل ارتباط مفاهمه‌ای، می‌تواند در نیل به این مهم مؤثر واقع شود. به‌طورکلی نهاد آموزش (آموزش‌وپرورش و آموزش عالی) ...  بیشتر