راهنمای نویسندگان

تنظیم و تدوین مقالات علمی

با توجه به ماهیت و خط‌مشی فصلنامه نحوه تنظیم، تدوین و تبویت مقالات در این مجله دارای تفاوت‌هائی با سایر مجلات است. البته با توجه تنوع مسائل و موضوعات سیاستی چارچوب پیشنهادی زیر عمدتاً می‌تواند برای مقالاتی که قصد ارائه ایده‌های جدید سیاستی برای حل مسأله معین را دارند بکار روند. لذا در سایر موضوعات که نویسندگان به مسائلی همچون آینده‌پژوهی، فرایندهای سیاست‌گذاری یا تصمیم‌گیری، ارائه ایده‌های جدید و خلاقانه، تحلیل محتوای اسناد بالادستی و از این قبیل موضوعات می‌پردازند. کمتر قابل پیاده‌سازی است. چارچوب این‌گونه مقاله‌ها می‌تواند به چارچوب‌های رایج مقالات عملی- پژوهشی نزدیک باشد اما و در هر حال انتظار آن است که این‌گونه تحلیل‌ها نیز معطوف به ارائه راهبردهای اجرائی و عملی به نظام اجرائی و دستگاه‌های فرهنگی کشور باشند. انتظار است که فرمت یا چارچوب ارائه مقالات، حتی‌الامکان، به نحو زیر انجام پذیرد:

1)      عنوان و چکیده و کلیدواژه‌ها: در چکیده الزاماً باید مسأله (مشکل سیاستی)، نحوه دستیابی به راه‌حل‌ها و بویژه راه‌حل‌ها بنحو شفاف بیان شود.

2)      طرح مسأله: از آنجا که مطالعات سیاست‌پژوهی با رویکرد حل یا مدیریت مسأله (مسأله محوری) انجام می‌شوند لذا در بیان مسأله نویسندگان باید به اثبات مسأله پرداخته، شواهد و قرائن وجود مسأله، سوابق و پیامدهای مخرب آن برای نظام فرهنگی کشور را بیان کنند. شایسته است در این جا خوانندگان با ابعاد و سطوح مشکل، مسأله، بحران یا چالش خاص فرهنگی آشنا شوند.

3)      مرور پیشینه: ارزیابی انتقادی تحقیقات پیشین که با رویکرد سیاست‌پژوهی به تحلیل مسأله و ارائه راهبرد پرداخته‌اند.

4)      مرور سوابق سیاستی: معرفی و تحلیل انتقادی مجموعه تدابیر، سیاست‌‌ها، راهبردها و برنامه‌های اجراء شده یا در حال اجراء برای حل یا مدیریت مسأله در طول چند دهة گذشته در ایران یا کشورهای دیگر و بطور کلی در واحدهای تحلیل مختلف (سازمان‌ها، بنگاه‌ها، دولت‌ها، مقاطع زمانی مختلف و ...) با رویکرد تطبیقی و با هدف استفاده از تجربیات سیاستی بدست آمده، شکست‌ها، موفقیت‌ها و یادگیری‌های سیاستی

5)      روش‌شناسی: بیان شفاف روش تولید شواهد و داده‌ها. در اینجا باید تأکید کرد که روش‌شناسی مقالات سیاستی باید داده‌محور (شواهد محور) بوده و مبتنی بر اطلاعات و تجربیات عینی و ملموس باشد. این روش‌ها باید ریشه در ادبیات مطالعات راهبردی، سیاست‌پژوهی و برنامه‌ریزی استراتژیک داشته و مقاله باید علی‌القاعده از داده‌های ترکیبی و روش‌شناسی آمیخته بهره گرفته باشد. اشاره به روائی و اعتبار یافته‌ها نیز مهم است.

6)      ارائه راهبردها: انتظار دارد نویسندگان در این بخش یافته‌های حاصل را در چارچوب روش‌شناختی (آمیخته) بیان نموده (بخصوص با نقد و ارزیابی تجارب جهانی و ایرانی برای حل مسأله و نیز تبیین ارزش‌های ورودی) به تناسب گرایش تخصصی خود اهداف، راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های مورد نظر خود را بصورت منقح و دسته‌بندی شده و تفصیلی بیان نمایند.

7)      باتوجه به ماهیت مقالات سیاست پژوهی پیشنهاد می‌شود نویسندگان محترم به مباحث تکمیلی از جمله نحوه ارزیابی سیاست‌‌ها و تدابیر پیشنهادی، نگاشت‌نهادی و تقسیم کار ملی و بین‌بخشی (برای اجراء سیاست‌ها)، الزامات و موانع پیاده‌سازی و اجراء، نحوه تخصیص و تأمین منابع و .. توجه نمایید.

8)       منابع و مأخذ

نویسندگان محترم باید توجه داشته باشند که مخاطبان یا مشتریان این مقالات جامعه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور هستند. ضمن آنکه معیارهای قضاوت داوران فصلنامه نیز براساس ملاحظات بالا و بطور ویژه «دستاوردها و یافته‌های سیاستی مقاله» خواهد بود و لذا ارائه یافته‌ها و راهبردهای کلی، اجمالی، تکراری و فاقد ارزش افزوده Added Values برای مراجع سیاست‌گذاری کشور، باعث عدم پذیرش مقالات خواهد شد.

حتما سعی شود در رفرنس‌دهی از منابع  نشریات و آثار پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات استفاده نمایید.

روش نگارش منابع و مأخذ

منابع مورد استفاده در مقاله باید  بر اساس شیوۀ ارجاع‌دهی درون متنی و مشابه با نمونه‌ها و الگوهایی که در ادامه معرفی می‌شوند: 

در خصوص عنوان مقالات، نگارش نام نویسندگان و اکتفا نکردن به درج حرف اول نام [در فهرست منابع فارسی و انگلیسی]، بولد شدن عنوان کتاب‌ها و فصلنامه‌ها، استفاده از «» برای عنوان مقالات [در فهرست منابع فارسی و انگلیسی] و ...)

الف) نمونه برای کتاب: (عنوان کتاب بولد می‌شود)

-  نام خانوادگی، نام (سال انتشار). عنوان کتاب، ترجمۀ ...........، جلد چندم، چاپ چندم، محل انتشار: ناشر.

ب)  نمونه برای مقاله ( نام نشریه بولد میشود)

- نام خانوادگی، نام (سال). «عنوان مقاله»، نام مجله، شماره: 28-1 [شماره صفحات مقاله در مجله].

ج) نمونه برای سایت (نام یا عنوان سایت بولد می شود )

- نام خانوادگی نویسندۀ مطلب [در صورت وجود]، نام [در صورت بی نام بودن، نام یا عنوان سایت]. (سالِ نگارش یا درج مطلب در سایت) [در صورت تکراری بودن، شماره آن با اعداد یا حروف]. «عنوان مقاله یا مطلب»، نام یا عنوان سایت. بازنشانی شده در: روز، ماه، سال، ساعت به نشانی: [پیوند سایت].

  • در منابع؛ کتاب‌ها و مقالات به صورت یکجا و سایت‌های اینترنتی و اسناد نیز به تفکیک و به ترتیب حروف الفبا آورده شوند.
  • منابع پایان متنی شماره‌گذاری نشوند.

شیوه و دستورالعمل ارجاع دهی

  • ارجاعات باید به صورت درون متنی باشد. مثال: (معتمدنژاد، 1389: 56-55) یا (اربابی، 1396، سایت) یا (دلاور، شفیع آبادی و همکاران، 1395: 25) یاCastells, 1999: 159)).  در صورت استفاده از نقل مستقیم، متنمورد استفاده داخل گیومه قرار گیرد و در پایان جمله نقل قول شده، بعد از ذکر نام نویسنده و سال انتشار اثر، شماره صفحه نیز ذکر شود.
  • مسئولیت صحت مطالب مندرج در مقاله و لیست منابع به عهده نویسندۀ مسئول است. ضروری است نویسنده محترم پیش از ارسال، انطباق و همخوانی ارجاعات درون متنی و منابع پایانی مقاله را بررسی نماید.
  • نویسنده/گان  می باید از نتایج پژوهش‌های منتشرشده در شماره‌های قبلی فصلنامه نیز استفاده و در منابع و مأخذ مقاله ذکر نمایند.

  تمام منابع در متن باید به صورت زیر درج شود:

  • یک نویسنده: نام نویسنده و سال انتشار (Smith, 2003)؛
  • دو نویسنده: نام هر دو نویسنده و سال انتشار (Smith & Jones, 2004)؛
  • بیش از دو نویسنده:

برای اولین بار:   (Hoges, Jensen, Olsen, & Forgan, 2013)

در ارجاعات بعدی: (Hoges et al., 2013)

منابع ممکن است به صورت مستقیم و یا اینکه داخل پرانتز قرار گیرند. منابع باید به‌ترتیب حروف‌الفبا و سال انتشار درج گردند.

مثال:

برای اولین‌بار: (Allan, 1996a,b, 1999; Allan & Jones, 1995; Hoges, Jensen, Olsen, & Forgan, 2013)

در ارجاعات بعدی:

(Allan, 1996a,b, 1999; Allan & Jones, 1995; Hoges et al., 2013)

Kramer (2000): Kramer و Smith (2000)؛ Hoges و همکاران (2013)

مثال

استانداردها

Takemori, T., Tsurumi, T., Takagi, M., & Ito, M. (1993). U.S. Patent No. 5,232,734. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.

Institute of Standards and Industrial Research of Iran. (2008). Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of yeasts and moulds -Part 1: Colony count technique in products with water activity greater than 0.95. (ISIRI Standard No. 10899.1). Retrieved from http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=12277 (in Persian)

پایان‌نامه‌ها

Pourashouri, p. (2012). Evaluation of the physicochemical and oxidative stability of microcapsules containing oil fish and omega-3. (Unpublished doctoral dissertation), Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources (in Persian)

Alinasabhematabadi, L. (2015). Protein oxidation in Atlantic mackerel (Scomber scombrus) during chilled and frozen storage. (mastre's thesis), NTNU, Retrieved from https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/bitstream/handle/11250/2351628/8731_FULLTEXT.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Holopainen-Mantila, U. (2015). Composition and structure of barley (Hordeum vulgare L.) grain in relation to end uses. (Doctoral dissertation), Department of Biosciences, Faculty of Biological and Environmental Sciences, Plant Biology, VTT Technical Research Centre of Finland, University of Helsinki, Retrieved from https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/153489/S78.pdf?sequence=1&isAllowed=y

مجله علمی

Eisa zadeh, H., & Khademian, M. (2006). Preparation of Polypyrrole and Its Composites in Various Solutions Using Different Additives and Studying the orphology and Conductivity of the Prepared Film. Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 19(2), 131-136. (in Persian) doi:https://doi.org/10.22063/JIPST.2006.837

Osman, M. (2010). Controlling uncertainty: A review of human behavior in complex dynamic environments. Psychological Bulletin136(1), 65-86. doi: http://dx.doi.org/10.1037/a0017815

Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J., Coatsworth, D., Lengua, L., . . . Griffin, W. A. (2000). An experimental evaluation of theory-based mother and mother-child programs for children of divorce. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 843-856. doi: http://dx.doi.org/10.1037/0022-006X.68.5.843

کتاب

Glaszious, P., Irwig, L., Bain, C., & Colditz, G. (2001). Systematic reviews in health care: A practical guide. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Fatemi, H. (2016). Food Chemistry: Enteshar Publication Company. (in Persian)

Doust, J. (2010). Evidence about diagnosis. In T. Hoffman, S. Bennett, & C. Del Mar (Eds.), Evidence-based practice: Across the health professions (pp. 128-144). Chatswoord, NSW: Elsevier Australia

همایش‌ها و کنفرانس‌ها

Sanaeifar, A., Mohtasebi, S. S., Ghasemi-Varnamkhasti, M., & Siadat, M. (2014, Nov). Application of an electronic nose system coupled with artificial neural network for classification of banana samples during shelf-life process. Paper presented at the 2014 International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT).

Ghorbani Hassan Sariei, A., Shahidi, F., Bahadorghousi, H., & Motamedzadegan, A. (2012, October). Potentials of different omega-3 fatty acids in food enrichments. Paper presented at the 2nd Food Security Conference, Islamic Azad University, Savadkuh Branch. (in Persian) https://www.civilica.com/Paper-FSS02-FSS02_320.html

نکته: برای داوری و انتشار مقاله، در این فصلنامه، هیچ هزینه‌ای از نویسنده دریافت نمی‌شود.

توجه ویژه

لینک ثبت نام در سامانه  

 رعایت اخلاق نشر 

فرم تعارض 

  • درج قدردانی از حامی یا تأمین کننده اعتبار پژوهش (در صورت وجود) در مقاله 
  • برای مثال: این طرح تحت حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور به شماره طرح ................. در ................. انجام شده است.