کلیدواژه‌ها = خانواده
فراتحلیل پژوهش‌های اعتیاد به اینترنت: بازه زمانی 1400-1384

دوره 1، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 31-58

10.22083/scsj.2022.145949

طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور؛ مریم امین؛ مسلم سوری


پیشران‌های تغییر در سبک زندگی خانوادۀ ایرانی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 101-128

10.22083/scsj.2021.142066

سهراب هاشمی نژاد؛ محمدرحیم عیوضی