نویسنده = رحیم یعقوب زاده
پیش‌بینی تقاضای گردشگری فرهنگی شهر تهران

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 59-82

10.22083/scsj.2021.142061

ابتهال زندی؛ رحیم یعقوب زاده