کلیدواژه‌ها = الگوریتم SVR
پیش‌بینی تقاضای گردشگری فرهنگی شهر تهران

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 59-82

ابتهال زندی؛ رحیم یعقوب زاده