راهبردهای ارتقای مدارای اجتماعی با تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 129-159

10.22083/scsj.2021.142068

مصطفی دومهری؛ شاپور بهیان؛ اسماعیل جهانبخش


ارزیابی روش‌شناختی کاربست نظریه فرایند متمدن‌شدن

دوره 3، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 145-169

10.22083/scsj.2023.402097.1116

عبدالله ولی نژاد؛ سید هاشم آقاجری


ایران، چین جدید و افق‌گشایی کمربند ـ راه

دوره 2، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 151-180

10.22083/scsj.2022.153317

اسماعیل نوده فراهانی؛ محمد نیازی؛ امیر نوده فراهانی


تدوین الگوی یکپارچه سبک زندگی نشاط محور با اتکا به نظریه داده‌بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.22083/scsj.2023.395531.1109

محسن نیازی؛ علی فرهادیان؛ الهام رضائی؛ شکوفه آب شیرین


نگاه جامعه شناختی به عملکرد رسانه ها در نابرابری پخش رویدادهای ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22083/scsj.2023.415120.1121

محمد سعید کیانی؛ لیلا نظری