نقش آموزشی و فرهنگ‌سازی رسانه‌های نوپدید در لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد 360 درجه

مجید کرامتی مقدم

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 85-100

https://doi.org/10.22083/scsj.2021.144754

چکیده
  هدف پژوهش پیش‌رو بررسی نقش آموزشی و فرهنگ‌­‌سازی رسانه­‌های نوپدید در لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد 360 درجه است. روش پژوهش میدانی و بر مبنای هدف از نوع توسعه‌ای ‌ـ ‌کاربردی است. جامعۀ آماری شامل تمام مربیان فوتبال، مدیران فوتبال، بازیکنان، داوران، خبرنگاران در لیگ‌های فوتبال، کارشناسان ارتباطات رسانه‌ای، و مخاطبان لیگ ...  بیشتر

رسانه، فرهنگ‌سازی و باروری: شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر باروری با استفاده از رویکرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی

محمد جلال عباسی شوازی؛ نصیبه اسمعیلی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 7-46

https://doi.org/10.22083/scsj.2021.136357

چکیده
  کشور ایران از دهۀ 1380 به­عنوان یکی از کشورهای دارای باروری پایین­تر از سطح جانشینی شناخته می­شود. بر این اساس، برنامه­ریزان و سیاستگذاران به دنبال ارائۀ راهکارهای مناسب و کارآمد با هدف افزایش باروری هستند. هدف مقالۀ حاضر شناسایی و اولویت­دهی به شاخص­های تأثیرگذار بر باروری در ایران با استفاده از مدل ارزیابی مبتنی بر فرایند ...  بیشتر