پدیدارشناسی تجربه زیسته نوجوانان کاربر از خودزشت انگاری متأثر از اینستاگرام

زهرا شفیعی؛ نرگس عطریان

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 161-192

https://doi.org/10.22083/scsj.2023.384040.1091

چکیده
  تقریباً تمام افراد در مرحله ­ای از زندگی خود (به‌خصوص در طول بلوغ یا میان‌سالی) نارضایتی­ هایی را نسبت به شکل یا جنبه ­ای از ظاهر خود تجربه می ­کنند. بااین‌وجود نگرانی یا نارضایتی مزمن در مورد ظاهر مسأله­ای کاملاً متفاوت از این نگرانی­های معمول و به شکل هشداردهنده‌ای در حال رایج شدن است. تعداد کاربران ایرانی اینستاگرام ...  بیشتر