منشاء سیاست‌ها در سیاستگذاری برای سینمای ایران

ابراهیم غلام پور آهنگر

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 77-100

https://doi.org/10.22083/scsj.2022.152897

چکیده
  هر نظام سیاست‌گذاری درپی دستیابی به اهدافی در سطوح کلان و بخش مربوطه است. این اهداف برآیندی از خواسته­ها و ارزش‌های مادی و معنوی جامعه و یا سیاست‌گذاران است. یکی از وظایف اصلی سیاست­پژوهی، شناسایی و تبیین این خواسته­ها و ارزش­ها در هر حوزه­ای حتی سینما خواهد بود؛ زیرا از این راه می­توان منشاء فکری در سیاست­های پیرامون ...  بیشتر