کلیدواژه‌ها = تحولات خانواده
پیشران‌های تغییر در سبک زندگی خانوادۀ ایرانی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 101-128

10.22083/scsj.2021.142066

سهراب هاشمی نژاد؛ محمدرحیم عیوضی