دلالت‌های سیاست‌گذاری رسانه؛‌ مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

مصطفی کریمی؛ اکبر نصراللهی کاسمانی؛ عبدالکریم خیامی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 9-22

https://doi.org/10.22083/scsj.2023.355748.1078

چکیده
  بیانیه گام دوم انقلاب به عنوان یکی از برجسته‌ترین اسناد راهبردی انقلاب اسلامی به موضوعات مهمی همچون علم و فناوری، اخلاق و معنویت، اقتصاد و تولید، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و ... پرداخته و علاوه بر ترسیم آرمان‌ها و تعیین اهداف، به الزامات و چالش‌ها نیز توجه داشته و به‌‌عنوان عصاره چهار دهه تجربه ارزشمند، نه فقط سرشت و سرگذشت ...  بیشتر