نویسنده = اکبر نصراللهی کاسمانی
دلالت‌های سیاست‌گذاری رسانه؛‌ مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

دوره 2، شماره 3، آذر 1401، صفحه 9-22

10.22083/scsj.2023.355748.1078

مصطفی کریمی؛ اکبر نصراللهی کاسمانی؛ عبدالکریم خیامی