دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، آذر 1400، صفحه 9-146 

مقاله پژوهشی

1. ارائۀ راهبردهای تحولی شبکۀ خبر برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های هم‌گرایی رسانه‌ای

صفحه 9-34

محمد محسنی تنکابنی؛ سید مهدی شریفی؛ سیاوش صلواتیان


6. تحلیل کیفی تکنیک‌های اقناعی اینستاگرامی در مشارکت انتخاباتی اسفند 1398

صفحه 127-146

مهدی فرج اللهی؛ لیلا نیرومند؛ نادر صادقی لواسانی نیا