نمایه نویسندگان

آ

 • آفرین، فریده مطالعۀ تطبیقی وجوه آرمان‌شهری و ویران‌شهری پوسترهای صلح یا ضدِجنگ طراحان معاصر صد سال اخیر ایران و امریکا [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 121-145]

ا

 • ابوالفضلی، حسین تحلیل محتوای سیاست‌های فرهنگی و موانع توسعه‌ای آن در دوران جمهوری اسلامی [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 9-29]
 • اخلاقی، ازیتا موانع پیاده‌سازی سیاست‌های فرهنگی در ایران (با تأکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 75-104]
 • اسمعیلی، نصیبه رسانه، فرهنگ‌سازی و باروری: شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر باروری با استفاده از رویکرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 7-46]

ب

 • بگی، میلاد تمایل به فرزندآوری در ایران: تعیین‌کننده‌ها و محدودیت‌ها [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 59-80]
 • بهیان، شاپور راهبردهای ارتقای مدارای اجتماعی با تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 129-159]

پ

 • پسندیده، ابوالفضل تحلیل محتوای سیاست‌های فرهنگی و موانع توسعه‌ای آن در دوران جمهوری اسلامی [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 9-29]

ت

 • تاجیک اسماعیلی، سمیه بررسی رابطۀ میزان استفاده از تلگرام با شکاف نسلی (مورد مطالعه: جوانان شهر تهران و والدین آن‌ها) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 153-182]
 • تبشیری، حمیدرضا واکاوی زیست فرهنگی در اندیشه نوصدرائیان (با تاکید بر آراء استاد مرتضی مطهری) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 9-30]
 • تمنایی، امیرحسین سیاست بازنمایی؛ تحلیل گفتمان تحریف دفاع مقدس در مستندهای شبکه‌های فارسی‌زبان خارجی [(مقالات آماده انتشار)]

ج

 • جهانبخش، اسماعیل راهبردهای ارتقای مدارای اجتماعی با تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 129-159]
 • جهان پرور، طاهره مطالعۀ عوامل مؤثر بر شکاف بین نسلی: فراتحلیل پژوهش‌های بازۀ زمانی 1383ـ1399 [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 31-58]

ح

 • حاتمی، علی تمایل به فرزندآوری در ایران: تعیین‌کننده‌ها و محدودیت‌ها [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 59-80]
 • حاجیانی، ابراهیم واکاوی عوامل مؤثر بر مصرف‌گرایی لوازم آرایشی در ایران [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 81-100]
 • حفیظی، علیرضا راهبردهای تغییر فرهنگ سازمانی با تأکید بر سرمایۀ انسانی در سازمان‌های فرهنگی (مورد مطالعه: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 105-130]
 • حق ندری، ایرج سناریوهای پیش ‌روی مسئلۀ هفتم آبان (بزرگداشت روز کوروش) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 61-84]

د

 • درخشه، جلال واکاوی زیست فرهنگی در اندیشه نوصدرائیان (با تاکید بر آراء استاد مرتضی مطهری) [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 9-30]
 • دومهری، مصطفی راهبردهای ارتقای مدارای اجتماعی با تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 129-159]

ر

 • رضایی، علی اکبر شناسایی عناصر تشکیل‌دهندۀ الگوی یکپارچه‌سازی دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی کشور [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 31-58]
 • رنجکش، محمد جواد چیستی و چگونگی ویژگی‌های دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال ایران (1997-2005) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 131-152]

ز

 • زندی، ابتهال پیش‌بینی تقاضای گردشگری فرهنگی شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 59-82]

س

 • ساری، حسین سیاست بازنمایی؛ تحلیل گفتمان تحریف دفاع مقدس در مستندهای شبکه‌های فارسی‌زبان خارجی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرکشیکیان، سمانه سادات مطالعۀ عوامل مؤثر بر شکاف بین نسلی: فراتحلیل پژوهش‌های بازۀ زمانی 1383ـ1399 [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 31-58]
 • سلیمانی، ندا شناسایی عناصر تشکیل‌دهندۀ الگوی یکپارچه‌سازی دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی کشور [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 31-58]
 • سماوی، غلامرضا مطالعۀ تطبیقی وجوه آرمان‌شهری و ویران‌شهری پوسترهای صلح یا ضدِجنگ طراحان معاصر صد سال اخیر ایران و امریکا [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 121-145]

ش

 • شریفی، سید مهدی ارائۀ راهبردهای تحولی شبکۀ خبر برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های هم‌گرایی رسانه‌ای [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 9-34]

ص

 • صادقی، رسول تمایل به فرزندآوری در ایران: تعیین‌کننده‌ها و محدودیت‌ها [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 59-80]
 • صادقی لواسانی نیا، نادر تحلیل کیفی تکنیک‌های اقناعی اینستاگرامی در مشارکت انتخاباتی اسفند 1398 [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 127-146]
 • صلواتیان، سیاوش ارائۀ راهبردهای تحولی شبکۀ خبر برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های هم‌گرایی رسانه‌ای [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 9-34]

ع

 • عالمی نیسی، مسعود ارزیابی تأثیر قوانین و مقررات آموزش عالی بر توسعۀ مکاتب علمی در دانشگاه های ایران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 47-74]
 • عامری شهرابی، محسن شناسایی عناصر تشکیل‌دهندۀ الگوی یکپارچه‌سازی دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی کشور [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 31-58]
 • عباسی شوازی، محمد جلال رسانه، فرهنگ‌سازی و باروری: شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر باروری با استفاده از رویکرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 7-46]
 • عزیزی، حمید ثبت و تحلیل نقش ستارگان موسیقی پاپ و رپ ایرانی در هویت‌یابی و جامعه‌پذیری هواخواهان نوجوان ایرانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام (موردمطالعه: امیرحسین تتلو و سید حسین موسوی (ملقب به تهی)) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 101-126]
 • عزیزی، فرید ثبت و تحلیل نقش ستارگان موسیقی پاپ و رپ ایرانی در هویت‌یابی و جامعه‌پذیری هواخواهان نوجوان ایرانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام (موردمطالعه: امیرحسین تتلو و سید حسین موسوی (ملقب به تهی)) [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 101-126]
 • عشایری، طاها مطالعۀ عوامل مؤثر بر شکاف بین نسلی: فراتحلیل پژوهش‌های بازۀ زمانی 1383ـ1399 [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 31-58]
 • عیوضی، محمدرحیم پیشران‌های تغییر در سبک زندگی خانوادۀ ایرانی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 101-128]

غ

ف

 • فرج اللهی، مهدی تحلیل کیفی تکنیک‌های اقناعی اینستاگرامی در مشارکت انتخاباتی اسفند 1398 [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 127-146]

ق

 • قجری، سمیه تحلیل توسعۀ نقش زنان در جهت ارتقای شغلی با تأکید بر سیاست‌گذاری فرهنگی در سازمان تأمین اجتماعی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 83-100]

ک

 • کرامتی مقدم، مجید نقش آموزشی و فرهنگ‌سازی رسانه‌های نوپدید در لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد 360 درجه [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 85-100]
 • کلهر، سینا تجربه و الگوی برنامه ریزی فرهنگی در برنامه‌های توسعه ایران [(مقالات آماده انتشار)]

م

 • محجوبیان، احمد ارزیابی تأثیر قوانین و مقررات آموزش عالی بر توسعۀ مکاتب علمی در دانشگاه های ایران [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 47-74]
 • محسنی تنکابنی، محمد ارائۀ راهبردهای تحولی شبکۀ خبر برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های هم‌گرایی رسانه‌ای [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 9-34]
 • محمدی، وحید تحلیل ساختار مسائل فیلم‌ها با تاکید بر توابع تعلیقی آنها (مطالعه موردی: چهلمین جشنواره فیلم فجر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهری، محمد حسن تحلیل راهبردی وضعیت رسانه‌های اجتماعی نوین و ارائه راهبرد مدیریتی ملی [(مقالات آماده انتشار)]
 • موسوی فرد، سیدمحمدرضا نگاهی جامعه‌شناختی به سیر تحولات روابط با جنس مخالف در گذار از سنت به مدرنیته با تأکید بر قبح‌زدایی در مفاهیم عرفی و جرم‌شناسی اسلامی [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 101-120]

ن

 • نازاریان، ُسید محمدوهاب روابط قدرت و هستی سیاسی اشیا در ایران: نمونه‌پژوهی دهۀ 1360 [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 35-60]
 • نجفی، سحر مطالعۀ تطبیقی وجوه آرمان‌شهری و ویران‌شهری پوسترهای صلح یا ضدِجنگ طراحان معاصر صد سال اخیر ایران و امریکا [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 121-145]
 • نوده فراهانی، اسماعیل ایران، چین جدید و افق‌گشایی کمربند ـ راه [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوده فراهانی، امیر ایران، چین جدید و افق‌گشایی کمربند ـ راه [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیازی، محمد ایران، چین جدید و افق‌گشایی کمربند ـ راه [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیرومند، لیلا تحلیل کیفی تکنیک‌های اقناعی اینستاگرامی در مشارکت انتخاباتی اسفند 1398 [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 127-146]
 • نیک عهد، مهدی واکاوی عوامل مؤثر بر مصرف‌گرایی لوازم آرایشی در ایران [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 81-100]

ه

 • هاشمی نژاد، سهراب پیشران‌های تغییر در سبک زندگی خانوادۀ ایرانی [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 101-128]
 • همتیان، نازنین بررسی رابطۀ میزان استفاده از تلگرام با شکاف نسلی (مورد مطالعه: جوانان شهر تهران و والدین آن‌ها) [دوره 1، شماره 1، 1400، صفحه 153-182]

ی

 • یعقوب زاده، رحیم پیش‌بینی تقاضای گردشگری فرهنگی شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 59-82]
 • یعقوبی، رضا شناسایی عناصر تشکیل‌دهندۀ الگوی یکپارچه‌سازی دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی کشور [دوره 1، شماره 2، 1400، صفحه 31-58]