مطالعۀ عوامل مؤثر بر شکاف بین نسلی: فراتحلیل پژوهش‌های بازۀ زمانی 1383ـ1399

دوره 1، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 31-58

10.22083/scsj.2022.145949

طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور؛ سمانه سادات سرکشیکیان


تمایل به فرزندآوری در ایران: تعیین‌کننده‌ها و محدودیت‌ها

دوره 1، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 59-80

10.22083/scsj.2022.149113

میلاد بگی؛ رسول صادقی؛ علی حاتمی


واکاوی عوامل مؤثر بر مصرف‌گرایی لوازم آرایشی در ایران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 81-100

10.22083/scsj.2022.148504

ابراهیم حاجیانی؛ مهدی نیک عهد


ارائۀ راهبردهای تحولی شبکۀ خبر برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های هم‌گرایی رسانه‌ای

دوره 1، شماره 3، آذر 1400، صفحه 9-34

10.22083/scsj.2021.144751

محمد محسنی تنکابنی؛ سید مهدی شریفی؛ سیاوش صلواتیان


شناسایی عناصر تشکیل‌دهندۀ الگوی یکپارچه‌سازی دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی کشور

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 31-58

10.22083/scsj.2021.142058

رضا یعقوبی؛ علی اکبر رضایی؛ محسن عامری شهرابی؛ ندا سلیمانی


پیش‌بینی تقاضای گردشگری فرهنگی شهر تهران

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 59-82

10.22083/scsj.2021.142061

ابتهال زندی؛ رحیم یعقوب زاده


منشاء سیاست‌ها در سیاستگذاری برای سینمای ایران

دوره 2، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 77-100

10.22083/scsj.2022.152897

ابراهیم غلام پور آهنگر


پیشران‌های تغییر در سبک زندگی خانوادۀ ایرانی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 101-128

10.22083/scsj.2021.142066

سهراب هاشمی نژاد؛ محمدرحیم عیوضی