تعداد مقالات: 12

8. شناسایی عناصر تشکیل‌دهندۀ الگوی یکپارچه‌سازی دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی کشور

دوره 1، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 31-58

رضا یعقوبی؛ علی اکبر رضایی؛ محسن عامری شهرابی؛ ندا سلیمانی


9. پیش‌بینی تقاضای گردشگری فرهنگی شهر تهران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 59-82

ابتهال زندی؛ رحیم یعقوب زاده


11. پیشران‌های تغییر در سبک زندگی خانوادۀ ایرانی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 101-128

سهراب هاشمی نژاد؛ محمدرحیم عیوضی


12. راهبردهای ارتقای مدارای اجتماعی با تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 129-159

مصطفی دومهری؛ شاپور بهیان؛ اسماعیل جهانبخش