آینده پژوهی هویت ملی در نظام آموزشی ایران

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 9-28

10.22083/scsj.2022.360976.1066

فردوس خجسته؛ علیرضا عصاره؛ ابراهیم حاجیانی؛ علیرضا عراقیه


شناسایی نظام مسائل آموزش مجازی مدارس در دوران کرونا با رویکرد فراترکیب

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 29-56

10.22083/scsj.2022.355143.1063

احسان صنعتکار؛ محسن نیازی؛ علی فرهادیان


مطالعۀ عوامل مؤثر بر شکاف بین نسلی: فراتحلیل پژوهش‌های بازۀ زمانی 1383ـ1399

دوره 1، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 31-58

10.22083/scsj.2022.145949

طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور؛ سمانه سادات سرکشیکیان


تمایل به فرزندآوری در ایران: تعیین‌کننده‌ها و محدودیت‌ها

دوره 1، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 59-80

10.22083/scsj.2022.149113

میلاد بگی؛ رسول صادقی؛ علی حاتمی


واکاوی عوامل مؤثر بر مصرف‌گرایی لوازم آرایشی در ایران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 81-100

10.22083/scsj.2022.148504

ابراهیم حاجیانی؛ مهدی نیک عهد


مطالعۀ جامعه‌شناختی فرهنگ تکدیگری خیابانی: به‌عنوان یک مسئله اجتماعی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 111-146

10.22083/scsj.2022.361097.1067

طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور


ارائۀ راهبردهای تحولی شبکۀ خبر برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های هم‌گرایی رسانه‌ای

دوره 1، شماره 3، آذر 1400، صفحه 9-34

10.22083/scsj.2021.144751

محمد محسنی تنکابنی؛ سید مهدی شریفی؛ سیاوش صلواتیان


شناسایی عناصر تشکیل‌دهندۀ الگوی یکپارچه‌سازی دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی کشور

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 31-58

10.22083/scsj.2021.142058

رضا یعقوبی؛ علی اکبر رضایی؛ محسن عامری شهرابی؛ ندا سلیمانی


پیش‌بینی تقاضای گردشگری فرهنگی شهر تهران

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 59-82

10.22083/scsj.2021.142061

ابتهال زندی؛ رحیم یعقوب زاده