آینده پژوهی هویت ملی در نظام آموزشی ایران

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 9-28

10.22083/scsj.2022.360976.1066

فردوس خجسته؛ علیرضا عصاره؛ ابراهیم حاجیانی؛ علیرضا عراقیه


دلالت‌های سیاست‌گذاری رسانه؛‌ مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

10.22083/scsj.2023.355748.1078

مصطفی کریمی؛ اکبر نصراللهی کاسمانی؛ عبدالکریم خیامی


شناسایی نظام مسائل آموزش مجازی مدارس در دوران کرونا با رویکرد فراترکیب

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 29-56

10.22083/scsj.2022.355143.1063

احسان صنعتکار؛ محسن نیازی؛ علی فرهادیان


فراتحلیل پژوهش‌های اعتیاد به اینترنت: بازه زمانی 1400-1384

دوره 1، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 31-58

10.22083/scsj.2022.145949

طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور؛ مریم امین؛ مسلم سوری


تمایل به فرزندآوری در ایران: تعیین‌کننده‌ها و محدودیت‌ها

دوره 1، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 59-80

10.22083/scsj.2022.149113

میلاد بگی؛ رسول صادقی؛ علی حاتمی


شناسایی موانع اجرای خط‌مشی‌های رسانه‌ای در صدا و سیما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

10.22083/scsj.2023.381796.1083

محسن شاکری نژاد؛ مرضیه اشعری؛ سیاوش صلواتیان؛ رضا فرخ‌نژاد


واکاوی عوامل مؤثر بر مصرف‌گرایی لوازم آرایشی در ایران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 81-100

10.22083/scsj.2022.148504

ابراهیم حاجیانی؛ مهدی نیک عهد


شناسایی و رتبه‌بندی عوامل قومی مؤثر بر برند ملی با استفاده از فرآیند آزمون کیو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1401

10.22083/scsj.2023.367598.1072

سجاد کردانی؛ زهرا خرازی محمدوندی آذر؛ محمد سلطانی فر


مطالعۀ جامعه‌شناختی فرهنگ تکدیگری خیابانی: مرور سیستماتیک پژوهش های تجربی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 111-153

10.22083/scsj.2022.361097.1067

طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور؛ الهام حسین‌زاده حسنارود


شناسایی و تحلیل چارچوب سیاست‌گذاری فرهنگی جهت ایجاد تحول هویت فرهنگی جوانان استان ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1401

10.22083/scsj.2023.376403.1077

طاهر سلیمانی؛ علیرضا صامت؛ عباسعلی قیومی؛ اسماعیل کاوسی؛ علی رشیدپور


بررسی زبانشناختی حسن تعبیر در برنامه‌های فرهنگی- ارتباطی تلویزیون به منظور ارایه راهبردهای فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1401

10.22083/scsj.2022.366323.1071

مریم تفرجی یگانه؛ نعمت جهانفر؛ زهرا دریکوند