کلیدواژه‌ها = فرهنگ
تجربه و الگوی برنامه ریزی فرهنگی در برنامه‌های توسعه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

سینا کلهر


تحلیل محتوای سیاست‌های فرهنگی و موانع توسعه‌ای آن در دوران جمهوری اسلامی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 9-29

حسین ابوالفضلی؛ ابوالفضل پسندیده