نویسنده = ������������������ ����������
ارائۀ راهبردهای تحولی شبکۀ خبر برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های هم‌گرایی رسانه‌ای

دوره 1، شماره 3، آذر 1400، صفحه 9-34

محمد محسنی تنکابنی؛ سید مهدی شریفی؛ سیاوش صلواتیان