نویسنده = ���������� ��������
تجربه و الگوی برنامه ریزی فرهنگی در برنامه‌های توسعه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

سینا کلهر